ماهگرد با گل آفتابگردان 1013

تومان1.420.000

گل و گیاه غالبا حس سرزندگی را به ما منتقل میکند حالا تصور کنید یک سبد گل هدیه دادید به حس خوب گیرنده گل نگاه کنید آیا این همه حس خوب و سرزندگی را می توان انکار کرد.

توضیحات

ماهگرد با گل آفتابگردان : گل و گیاه غالبا حس سرزندگی را به ما منتقل میکند حالا تصور کنید یک سبد گل هدیه دادید به حس خوب گیرنده گل نگاه کنید آیا این همه حس خوب و سرزندگی را می توان انکار کرد.

تصور کنید نمی دانید چه هدیه ای بخری دو بعد شما بایک فروشگاه پر از گل روبرو می شوید که تنوع  رنگ  آن چشم هر ببینده ای را جذب میکند آیا باز هم در خرید هدیه مناسب تعلل می کنید  گل آفتابگردان به تمامی نشانگر یک ازدواج است ساقه محکم او که گل روی آن قرار گرفته نماد بنیاد یک  ازدواج محکم  است  گل برگ های آن نشانه شور و شوق یک رابطه است.یک دسته گل بزرگ آفتابگردان به خوبی نشان  اعتماد به چیزیست که اتفاق افتاده و هیجانیست که از آینده آن اتفاق وجود دارد.

تحویل فوری گل