گل نوزادی 1002

تومان1.990.000

رایج ترین دیزاینی که برای استفاده از گل به عنوان هدیه وجود دارد ، استفاده از سبد است که در شکل ها و سبک ها و رنگ های بسیار متنوع عرضه می شود .

توضیحات

اما طبیعتا شما باید رنگ و سبک این سبد گل ها را با توجه به نوع مناسبت انتخاب کنید تا بتواند پیام تبریک شما را به شکل مناسبی ارائه دهد .رایج ترین دیزاینی که برای استفاده از گل به عنوان هدیه وجود دارد ، استفاده از سبد است که در شکل ها و سبک ها و رنگ های بسیار متنوع عرضه می شود .

تحویل فوری گل