گیاه یوکا 989A

تومان1.100.000

توضیحات

جای گیاه آپارتمانی یوکا ؟

گیاهان یوکا در مکان هایی با نور کامل رشد می کند.

آیا یوکا گیاه آپارتمانی خوبی هست؟

نگهداری گیاه یوکا بسیار آسان است و نیاز به مراقبت ویژه ای ندارد – گیاه یوکا آپارتمانی مقاوم به خشکی، مقاوم در برابر آفات می باشد.

یوکا نماد چه چیزی است؟

گیاه یوکا نماد فرصت های نو، وفاداری، حفاظت و پاکی هست.

تحویل فوری گل