جام گل تهران 599

تومان3.200.000

جام گل تبریک
گل رز یاسی, آنتوریوم بنفش و آلسترو …
خرید جام گل در تهران

توضیحات

جام گل تهران با ترکیب رنگ یاسی و بنفش مناسب برای تبریک به مدیر عامل, رییس و یا ارسال به نمایشگاه بین المللی در تهران مباشد.

تحویل فوری گل