دسته گل تبریک زایمان1257

تومان1.280.000

دسته گل تبریک زایمان، گاهی می توان گفت زندگی با ورود هر نوزاد به چند قسمت تقسیم خواهد شد و تولد هر نوزاد مبدا جدیدی برای تاریخ زندگی پدر یا مادر خواهد بود. این روز توام با شادی بسیار زیادی است.

توضیحات

دسته گل تبریک زایمان، همه ی دوستان و خانواده به مناسبت تولد نوزاد شاد و خوشحال هستند و با تقدیم کردن دسته اس از گل های مختلف به والدبین شادی خود را ابراز می کنند. بیمارستان همانطور که از نامش پیداست، مکانی برای حضور بیماران مختلف است و متاسفانه اولین مکانی که نوزادان در آن جا حضور دارند. بیمارستان است و جو بیمارستان غم آلود و خسته کننده است. یک فضای شاد برای نوزادان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با توجه به حضور چندین ساعته مادر و کودکش بهتر است، یک جعبه ای از گل های زیبا را به ایشان هدیه دهید تا جزو خسته کننده ی محیط بیمارستان را تا حدودی دستخوش تغییر کند. روحیه ی تمامی افرادی که در یک اتاق بستری هستند، با دیدن گل ها شاد تر شده و به نوعی نور امید در فضا می پیچد.

تحویل فوری گل