دسته گل نوزاد دختر1240

تومان1.190.000

دسته گل نوزاد دختر، هنگام بارداری، زایمان و پس از آن مادر همچنان در حال فعالیت بوده و زمانی برای رفع خستگی ندارد. هر دفعه که نوزاد بهانه می آورد، با نگاه کردن به گل موجی از انرژی و شادی به درون مادر تزریق خواهد شد و سبب حال خوب هم پدر و هم مادر می شود.

توضیحات

دسته گل نوزاد دختر، به دلیل باروری و زایش روح و جسم مادر درگیر تغییرات مختلفی خواهد شد. ممکن است شرایط روحی او مانند جسمش نامساعد بوده و دچار ناراحتی و عارضه های جزئی شود، چرا که هرمون های او دستخوش تغییرات زیادی شده است. مادر شدن یکی از معجزات پروردگار بوده و بانو را برای خلق به خدا بسیار نزدیک می کند. قدر دانی از مادر کار اسانی نخواهد بود، اما با دادن هدیه ای زیبا چون گل های معطر می توان کمی از خستگی های او کاست. برای ارسال هدیه و باکس گل بهتر است با چاشنی خلاقیت بر زیبایی آن بیافزایید. برای نوزاد های دختر و پسر از باکس های متفاوتی استفاده شده، که هر کدام از رنگ و چیدمان خاصی پیروی می کنند.

تحویل فوری گل