مارانتا بلک 991

تومان680.000

توضیحات

مارانتا بلک

در نور غیر مستقیم متوسط ​​تا روشن رشد می کند.

برای آفتاب شدید و مستقیم مناسب نیست.

هر 1 تا 2 هفته یکبار آبیاری کنید و اجازه دهید خاک تا نیمه بین دو آبیاری خشک شود.

رطوبت معمولی اتاق خوب است، اما در صورت امکان رطوبت بیشتری را ترجیح می دهد.

درجه حرارت18 تا 30 درجه سانتیگراد

تحویل فوری گل