هدیه برای به دنیا آمدن نوزاد1278

تومان2.800.000

هدیه برای به دنیا آمدن نوزاد، در حالت کلی شما می توانید برای تبریک تولد نوزاد و یا تبریک زایمان بستگان و دوستانتان، از دسته گل، سبد گل و یا باکس گل استفاده کنید که معمولا سبد و باکس گل برای این منظور مناسب تر خواهند بود.

توضیحات

هدیه برای به دنیا آمدن نوزاد، برای انتخاب یک سبد یا باکس گل نوزاد مناسب ، هم نوع گل ها ، و هم شیوه ی دیزاین آن ها مهم است، تا بتواند هم به منظور تبریک و چشم روشنی برای مادر و هم به منظور خوش آمد گویی به نوزاد مناسب باشد. در انتخاب نوع گل ها ، حتما دقت داشته باشید که گل ها بیشتر باید متناسب با روحیه ی مادر انتخاب شود تا نوزاد. این که از گل های طبیعی به این منظور استفاده کنید یا مصنوعی ، قائده و قانون تعریف شده ای ندارد ، اما برای روحیه ی مادر و همچنین با توجه به اینکه زایمان در بیمارستان اتفاق می افتد، استفاده از گل های طبیعی ، تناسب بیشتری خواهند داشت و گل های رز، مریم، زنبق و استاتیس می توانند برای استفاده در این باکس ها کاملا مناسب باشند .

تحویل فوری گل