گل بیمارستان نوزاد 1001

تومان1.040.000

استفاده از گل برای تبریک تولد نوزاد ، یا اصطلاحا چشم روشنی برای قدم نو رسیده، بسیار هوشمندانه است و تقریبا در تمام فرهنگ ها این آیتم برای چشم روشنی و تبریک زایمان به کار می رود .

توضیحات

به ویژه استفاده از گل طبیعی برای تبریک تولد نوزاد بسیار معمول است . اما مساله ی مهم در استفاده از این آیتم زیبا ، نوع گل و نوع دیزاینی است که باید در هماهنگی با نوع مناسبت انتخاب شود .

تحویل فوری گل